English English Deutsch Deutsch Türkçe Türkçe

0 553 829 44 16

İLETİŞİME GEÇ

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik kavramı; kurumlar, firmalar ve vakıflar için oldukça önemli bir kavramdır. Kurum, şirket, firma ve benzeri gibi oluşumların kurumsal ve ticari imajını o oluşumun kurumsal kimliği ile anlamak mümkündür. İçinde bulunduğumuz dijital dünya sayesinde artık firma, şirket ve kurum gibi yerler için de internet dünyası için önemli bir hal almıştır.

Kurumsal yerlerin kendisini internet üzerinde etkileyici bir şekilde gösterebilmesi ve kurumsallığını kanıtlayabilmesi adına kurumsal kimlik önemli rol oynar. Akılda kalıcı ve özgün olarak oluşturulmuş kimlikler, firmaların itibarını ve güvenilirliğini de arttırma konusunda son derece etkindir. Kısacası; bir kurum ya da firmanın kurumsal kimliği, o firmanın imajını doğrudan sergileyen bir vitrin görevini görür.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Şirket ya da firmaların kendilerini ifade ettikleri yöntemlerin tümüne kurumsal kimlik adını vermek mümkündür. Kurumsal kimlik tasarımı, sadece tek bir ögeden değil şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş birden fazla ögeden meydana gelir. Tasarım sürecinde şirketlerin kendilerini en iyi temsil edecek ögelerden faydalanması şirketin imajı üzerinde doğrudan etki sağlar.

Şirket ya da firmaların logoları, isimleri, kullanılan harf karakterleri, web sitesi tasarımı, fatura tasarımı hatta kullandıkları kartvizitler dahi kurumsal kimlik tasarımı kapsamına girer. Tasarım sırasında kullanılan logolar, ölçüler, renkler ve diğer tasarım unsurlarının her birisi söz konusu şirketin özellikleri doğrultusunda özel olarak tasarlanır.

Kurumsal Kimlik Oluşturma

Bir şirketin kurumsal kimliğini oluşturmak profesyonel bir bilgi birikimi gerektirir. Bu bir süreçtir ve belirli aşamalar izlenerek bir şirket için en doğru ve etkili kimlik oluşturulmaya çalışılır. Kurumsal kimlik oluşturma aşamaları ilk olarak tasarım süreci ile başlar. Firma ya da şirket istediği tasarımları detaylı olarak belirtir. Bu detaylar üzerine uzmanlar tarafından en doğru tasarımlar taslak halinde yapılır. Tasarımlar yapılırken zamana mutlaka uyulmalıdır.

Yapılan tasarımların içinde bulunduğumuz zamana ve çağa uyum sağlayacak kadar modern, ilgi çekici olması önemlidir. Yapılan tasarımlar sunuma çıkarılır. Bu aşamada revize edilmesi gereken yerler var ise revize edilir ve son hali ile tekrar sunulur. Böylece bu aşamalar bir araya getirildiğinde söz konusu şirket ya da kurumu ifade edecek en iyi tasarımlar ortaya çıkarılır.

Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir?

Her marka için farklı ve özel tasarım yapıldığından her sektörde kurumsal kimliğin tasarımları farklılık gösterebilir. Bu aşamada markaların ihtiyaçları birincil derecede önemlidir. Markalar için bu denli önemli olan kimlik tasarımı içerisinde birçok unsuru barındırır. Bu unsurlar doğrultusunda markaların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarımlar gerçekleştirilir.

Bir markaya yönelik kurumsal kimlik tasarımı yapılırken öncelikle marka ismi ve logo tasarımı unsurları dikkate alınır. Daha sonrasında kurumsal yazı tipi, marka sloganı, kartvizit tasarımı, dosya ve kutu tasarımı, fatura / irsaliye tasarımı, tabela ve ambalaj tasarımları, promosyon tasarımları ve web sitesi tasarımı kurumsal kimliğin en önemli unsurlarının başında gelir.

Kurumsal Kimlik Neden Önemli?

Her marka ya da şirket kendisini göstermek ve imajını gözler önüne sermek için bir takım tanıtım unsurlarına ihtiyaç duyar. Bu unsurların başında markanın kurumsal kimliği gelir. Bir mağazanın vitrini, nasıl ki o mağaza hakkında detaylı bir bilgi vererek bir ön izlenim oluşmasını sağlıyor ise markaların kurumsal kimliği de adeta markaların vitrini niteliğindedir.

Bir marka ya da işletmenin geniş kitleler tarafından tanınması, ulaşılabilirliği yüksek olması ve akılda kalıcılık süresinin uzun olması için kurumsal kimlik; her markanın mutlaka sahip olması gereken önemli bir özelliktir.

 

Leave a Reply